Boerderijtuinen
Image default
Hobby en vrije tijd

Asbest in boerderijen in Amerika

De landbouw is een bedrijfstak die in verband is gebracht met vele diagnoses van mesothelioom en asbestgerelateerde ziekten. Er waren in Amerika 2,78 miljoen boerderijen in 1970 toen asbest nog veelvuldig werd gebruikt, waardoor landarbeiders dagelijks werden blootgesteld aan het werk met machines en in gebouwen die waren gemaakt van asbesthoudende materialen.

Hoe lopen boeren risico op blootstelling aan asbest?

Asbest werd veel gebruikt van de jaren dertig tot de jaren zeventig, voordat de kennis zich verspreidde over de risico’s van blootstelling en asbestgerelateerde ziekten, waaronder de ontwikkeling van kwaadaardig mesothelioom. In 2016 waren er in Amerika 856.300 landarbeiders, hoewel het aantal arbeiders in de industrie veel hoger was op het hoogtepunt van het asbestgebruik, toen er ongeveer 732.000 meer landbouwbedrijven actief waren.

Zowel mannen als vrouwen lopen het risico op blootstelling aan asbest, vooral met de mogelijkheid van tweedehandse blootstelling van familieleden wanneer asbeststof op kleding naar huis wordt gebracht. Binnen de landbouwsector waren er veel transacties die het risico liepen om aan het toxine te worden blootgesteld, dit allemaal omdat er geen professionele asbestinventarisatie is uitgevoerd..

Blootstelling aan asbest voorkomen

De Occupational Safety and Health Administration en Environmental Protection Agency hebben veel voorschriften ingevoerd om boeren te beschermen tegen de risico’s van asbest en andere gevaarlijke stoffen en verontreinigende stoffen waarvan bekend is dat ze mesothelioom, longkanker, pleurale plaques en andere ziekten veroorzaken. De meeste asbestverordeningen voor de agrarische industrie zijn gericht op het verwijderen van bedrijfsgebouwen, waaronder:

Asbestonderzoeken moeten worden uitgevoerd voordat bedrijfsgebouwen worden gesloopt.

Als asbest in huis wordt vermoed of wordt aangetroffen in bedrijfsgebouwen, moeten erkende aannemers voor asbestverwijdering worden ingehuurd voor de juiste verwijdering.
Eigenaren moeten de lokale autoriteiten raadplegen met betrekking tot sloopvereisten, aangezien ze mogelijk formeel hun plan moeten aangeven om boerderijgebouwen te slopen.
Asbest dat uit boerderijgebouwen wordt verwijderd, moet op de juiste manier worden verwijderd.

De meeste regelgeving inzake asbest en giftige stoffen voor de landbouwsector valt onder de Nationale Emissienorm Gevaarlijke Luchtverontreiniging (NESHAP), die betrekking heeft op de renovatie en sloop van gebouwen die brokkelige hoeveelheden asbest boven een bepaalde drempel bevatten. Elke hoeveelheid blootstelling is schadelijk, maar grote hoeveelheden vormen een groter risico op het veroorzaken van asbestziekten. Daarom worden drempels vastgesteld. Afgezien van overheidsvoorschriften die zijn ingevoerd om boeren te beschermen, moeten werknemers voorzichtig zijn bij het omgaan met apparatuur of materialen die nog steeds het toxine bevatten om schadelijke blootstelling te voorkomen.

https://www.asbestinventarisatienederland.nl/