Boerderijtuinen
Image default
Zakelijke dienstverlening

Belgische vakbonden tegen outplacement voor zieke werknemers

Belgische vakbonden tegen outplacement voor zieke werknemers
Sociale partners in België zijn er op tegen om ontslagen medewerkers die ziek zijn outplacement aan te bieden om nieuw werk te vinden.

Outplacement voor zieke medewerkers die ontslagen worden in België, maar wel nog werk kunnen verrichten zou volgens de regering mogelijk moeten worden. Het zou moeten bijdragen aan de wens om meer mensen aan het werk te krijgen. De sociale partners zijn echter van mening dat outplacement hier geen oplossing is en niet overeenkomt met de re-integratievisie van de bonden. Zij vinden het dan ook geen goed idee om ontslagen werknemers die ziek zijn via outplacement naar een nieuwe baan te begeleiden.
Werkgevers en vakbonden tonen zich in een advies aan de regering geen voorstander van outplacement. Volgens hen zijn lang niet alle outplacementbureaus, die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van reguliere ontslagen werknemers, niet altijd even geschikt om zieke werknemers te begeleiden. De voorgenomen maatregel is volgens hun niet per se het best aangepast aan de medische situatie van mensen om hun re-integratie mogelijk te maken.

De sociale partners hebben een aantal alternatieve voorstellen gedaan waarbij ze vinden dat meer moet worden overlegd tussen de bedrijfsarts, de werkgever en de werknemer en dat er een individuele regeling moet komen die rekening houdt met de behoeften, de gezondheidstoestand en  capaciteiten van de zieke medewerker. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn van mening dat het voorstel van de sociale partners een belangrijke stap vooruit is in het begeleiden van langdurig zieken naar werk. Met het advies lijken zowel de bonden als de werkgevers een positieve herstart van de re-integratieregeling te willen maken.

Ook in Nederland komt het voor dat werkgevers zieke werknemers ontslaan en outplacement aanbieden. Er kleven echter grote risico’s aan voor zowel de werknemer als voor de werkgever. De werknemer loopt de kans dat hij niet in aanmerking komt voor een uitkering wanneer dat nodig mocht zijn en de werkgever moet de werknemer mogelijk weer in dienst nemen wanneer deze zijn proeftijd niet doorkomt bij een nieuwe werkgever.

https://www.outplacementverzekering.nl