Boerderijtuinen
Image default
Tuin en buitenleven

Waarom kopen bij een groothandel in agrarische benodigdheden?

De agrarische sector blijft in ontwikkeling. Dit heeft te maken met nieuwe innovaties, maar ook de leefstijl van de consument. De consument eet en drinkt steeds anders. Hier passen medewerkers in de agrarische sector zich op aan. Maar wat zijn de veranderingen op dit moment? En waarom kopen bij een groothandel in agrarische benodigdheden? Dat lees je in dit artikel.

Groei van bevolking heeft grote invloed op agrarische sector

De groeiende wereldbevolking heeft als trend de meeste invloed op de agrarische sector. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) schat dat de huidige agrarische productie met 50 procent moet toenemen om in 2050 aan de vraag te kunnen voldoen. In dat jaar zal de wereld uit 9,8 miljard mensen bestaan. Deze groei zal doorzetten naar 11,2 miljard in 2100. Een flinke toename dus waar de agrarische sector op moet inspelen. Dat wordt gedaan door innovaties in te brengen die het werk gemakkelijker en sneller maken. De groei van de wereldpopulatie vindt vooral plaats in stedelijke gebieden. Naar schatting leeft 70 procent in 2050 in steden. Daardoor worden de opties in de voedselmarkt steeds verder beperkt. In de landen met de hoogste inkomens zal de bevolkingsgroei zo’n 10 procent zijn en dat gaat over ongeveer 111 miljoen mensen. In deze landen is de vergrijzing van de bevolking al gaande (zoals in Europa) en deze ontwikkeling zal snel volgen in landen met lage inkomens. Dit zal ook daar leiden tot tekorten aan medewerkers en boeren op het platteland. Een groothandel kent de laatste innovaties om het werk gemakkelijker en sneller te maken en kan daar advies over geven. Daarom is het verstandig om bij een groothandel de agrarische benodigdheden te kopen. Denk bijvoorbeeld aan klauwbekapboxen.

Ontwikkeling van distributie voeding moet verbeteren

De distributie van voeding en gewassen is op veel plaatsen in de wereld nog niet goed genoeg. Dat is een van de redenen waarom er zoveel verspilling plaatsvindt voordat producten consumenten bereiken. De internationale handel kan daarom een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel. Dit is van groot belang bij de voorspelde toename van de vraag. Op dit moment zijn daar vele innovaties voor in ontwikkeling en neemt de verspilling van voedsel af gedurende de productie.

 

Volgens de FAO blijft de handel in voedsel de komende tijd toenemen. 

  • China en India zullen hun marktaandeel hierin verdubbelen naar 25 procent in 2030.

  • Alle lage-inkomenslanden gezamenlijk zullen dan goed zijn voor 65 procent van de handel. 


Een flinke toename dus. Hier hebben handelsakkoorden een grote rol in gespeeld. Dat blijft ook zo de komende jaren. Veranderingen in het wereldwijde economische en politieke landschap maken het wel steeds moeilijker om deze af te sluiten. Uiteraard heeft dit ook weer invloed op de distributie van voeding. Dit wordt steeds meer wereldwijd verspreid. In de voedselketen worden vaker partnerschappen gesloten tussen producenten en retailers. Nieuwe online business modellen kunnen de afstand tussen de boer en de consument en de boer en de retailer verkleinen. Hier heeft een groothandel ook weet van. Dat is een reden waarom je moet kopen bij een groothandel in agrarische benodigdheden.