Boerderijtuinen
Image default
Bedrijven

Een uitgebreide gids voor het berekenen van warmteverlies met vergelijkingen en voorbeelden

Warmteverlies is het proces waarbij thermische energie, in de vorm van voelbare warmte of latente warmte, wordt overgedragen van een lichaam of systeem naar zijn omgeving.

Warmteverlies is een proces waarbij thermische energie wordt overgedragen van het ene lichaam naar het andere. De vergelijking voor warmteverlies kan worden berekend door het oppervlak en het temperatuurverschil tussen het lichaam en zijn omgeving te vermenigvuldigen.

 

Verschillende factoren die de snelheid van warmteverlies beïnvloeden

De snelheid van warmteverlies wordt door veel verschillende factoren beïnvloed. Deze omvatten straling, convectie, geleiding en verdamping.

Straling is de overdracht van energie door de ruimte zonder enig contact tussen de objecten. Het kan worden gezien in de vorm van licht of andere vormen van elektromagnetische golven. Straling kan warmteverlies beïnvloeden door een object op afstand op te warmen.

Convectie is de overdracht van warmte van de ene plaats naar de andere door stromen in vloeistoffen zoals lucht of water. De convectiestromen worden gecreëerd wanneer een vloeistof opwarmt en minder dicht wordt dan de omringende vloeistof en naar een hoger niveau stijgt, terwijl koudere vloeistof daalt om deze op lagere niveaus te vervangen. Convectie beïnvloedt warmteverlies door circulerende lucht die een deel van de warmte van het oppervlak van een object wegvoert.

Geleiding is wanneer twee objecten met elkaar in contact komen en energie overdragen door direct contact met elkaars oppervlakken, die wat energie verliest omdat het is overgedragen via een derde object – meestal vast

 

Warmteverliesformule voor specifieke gevallen

In deze sectie zullen we kijken naar de warmteverliesformule voor specifieke gevallen. De warmteverliesformule is een eenvoudige vergelijking die rekening houdt met het temperatuurverschil tussen twee punten.

Het warmteverlies van een schoorsteen wordt berekend door het temperatuurverschil tussen de lucht binnen en buiten de schoorsteen te nemen en te vermenigvuldigen met hoeveel lucht er in een minuut doorheen gaat.

Deze vergelijking kan ook worden gebruikt om te berekenen hoeveel warmte er verloren gaat van een object met een temperatuurverschil.

https://www.leever.nl/installatieberekening/warmteverliesberekening/